fbpx

ฟ้าทะลายโจร how to

ใช้ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ให้ปลอภัย ได้ประโยชน์

ฟ้าทะลายโจรปลูกอย่างไร

ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย?

รับประทานใบฟ้าทะลายโจร 4-7 ใบ/ครั้งวันละ 3-4 ครั้ง โดยกินติดต่อกัน 5 วัน

 

รับประทานใบฟ้าทะลายโจร

เพื่อใช้กินเสริมภูมิต้านทาน วันละ 1-2 ใบเท่านั้น

 

ควรรับประทานติดต่อกัน 5 วัน

ห้ามทานเกินปริมาณ และจำนวนวันที่กำหนด

 

ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ เช่นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานที่ติดเชื้อ และผู้ที่มีอาการและสงสัยจะติดเชื้อ 

ไม่ควรรับประทานในการป้องกันโควิด-19

  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจ

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/947597