fbpx

ผสมสีสันให้กับจานอาหารของคุณ

ผสมสีสันให้กับจานอาหารของคุณ

Combinations of Colorful Meal
ผสมสีสันให้กับจานอาหารของคุณ

เราขอเอาใจคนรักสุขภาพด้วยการแนะนำผักกินใบและกินผล ที่สามารถรับประทานสดได้อย่างสะดวก ซึ่งมีรูปทรงและสีสันที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารจานผักของคุณน่ารับประทานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแตงกวา มะเขือเทศ ผักกาดหอม ผักโขม หรือแคนตาลูป จะเลือกกินสดหรือใช้เป็นส่วนประกอบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆได้หลากหลายเมนู แถมยังใช้เป็นผักประดับจานอาหารช่วยเพิ่มความน่าสนใจและกระตุ้นให้มื้ออาหารของคุณนั้นมีรายละเอียดที่สวยงามมากขึ้น แนะนำให้ลองหาผักเหล่านี้มาปลูกไว้ใกล้ๆมือ เชื่อได้ว่าคุณจะเจริญอาหาร (ตา) มากขึ้นด้วยแน่ๆ

เพาะให้สวย
เตรียมกระถางปลูกใส่วัสดุปลูกให้พร้อม โดยหยอดเมล็ดที่มีความลึกสองเท่าของขนาดเมล็ด
หยอด 1-2 เมล็ด ต่อหลุมหรือกระถางหลังจาก 7-21 วัน แยกให้เหลือต้นเดียว (ขึ้นกับชนิดพันธ์ุ)
หมั่นรดน้ำรักษาความชุ่มชื้นในกระถางหรือแปลงปลูกอย่างสมำ่เสมอ
ใส่ปุ๋ยลึกจากผิวดินประมาณ 1 นิ้วในระยะทรงพุ่ม
*ผักกินผลต้องเพาะกล้าก่อนลงดินปลุกจริง ส่วนผักกินใบสามารถหว่านเมล็ดลงในภาชนะหรือแปลงปลุกได้เลย

Tips
พันธ์ุผักบางชนิดที่ปลูกในกระถาง ต้องปักไม้หลักพื่อช่วยยืดพยุงลำต้น เช่น มะเขือเทศ หรือบางชนิดเป็นไม้เถา เช่นแตงกวา แคนตาลูป ต้องมีการเตรียมพื้นที่ปลูกที่ละเอียดสักหน่อย
การเลือกเปลี่ยนวิธีการหั่นผักแต่ละชนิดในจานให้แตกต่างกันก็จะทำให้อาหารในจานของคุณมีลูกเล่นและรายละเอียดที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้ว
ผักแต่ละชนิดต้องการการดูแลที่ต่างกัน ระยะปลูกหรือระยะห่างของแต่ละต้นขึ้นกับชนิดพันธ์ุผักที่เลือกปลูก ควรศึกษาข้อมูลและวิธีการดูแลจากซองฉลาดพร้อมปลูกจากเมล็ดพันธ์พืชตราศรแดง

Credit : My home magazine, Nov 2017

Share this post