วิธีการต้มข้าวโพดเหนียวหวานชมพู

วิธีการต้มข้าวโพดเหนียวหวานชมพู

วิธีการต้มข้าวโพดเหนียวหวานชมพู

วิธีการต้มข้าวโพดเหนียวหวานชมพูเพียงง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนก็ได้ทานข้าวโพดอร่อยๆแล้ว

1.ต้มน้ำให้เดือดเพื่อจะที่จะนำข้าวโพดใส่ลงไป

2.เพียงปอกเปลือกข้าวโพดให้เหลือ 4-5 ใบ

3.นำข้าวโพดต้มในน้ำเดือด เวลา 25-30 นาที ควรให้ข้าวโพดไม่พ้นน้ำออกมา

4.ขั้นตอนสุดท้ายก็จะได้ข้าวโพดอร่อยๆ พร้อมทานได้แล้ว 

Share this post