fbpx

วิธีแก้ข้าวโพดฝักหลอ ข้าวโพดไม่เต็มฝัก

วิธีแก้ข้าวโพดฝักหลอ ข้าวโพดไม่เต็มฝัก

วิธีแก้ข้าวโพดฝักหลอ ข้าวโพดไม่เต็มฝัก

สำหรับคนปลูกข้าวโพด ที่เจอปัญหานี้อยู่ ฝักหลอ ฝักไม่สมบูรณ์ เกิดจากอะไรได้บ้าง

วิธีแก้ข้าวโพดฝักหลอ ข้าวโพดไม่เต็มฝัก

วิธีแก้ข้าวโพดฝักหลอ ข้าวโพดไม่เต็มฝัก >> อุณหภูมิที่สูงในช่วงเวลากลางวัน (แดดจัด)

วิธีแก้ข้าวโพดฝักหลอ ข้าวโพดไม่เต็มฝัก

วิธีแก้ข้าวโพดฝักหลอ ข้าวโพดไม่เต็มฝัก >> จึงเป็นเหตุให้ละอองเกสร อ่อนแอ่และแห้งไว

วิธีแก้ข้าวโพดฝักหลอ ข้าวโพดไม่เต็มฝัก

วิธีแก้ข้าวโพดฝักหลอ ข้าวโพดไม่เต็มฝัก >> ให้น้ำที่มากเกินไปจนน้ำขัง ในช่วงระยะออกดอก

วิธีแก้ข้าวโพดฝักหลอ ข้าวโพดไม่เต็มฝัก

วิธีแก้ข้าวโพดฝักหลอ ข้าวโพดไม่เต็มฝัก >> ขาดธาตุอาหาร เช่น โบรอนและสังกะสี

Share this post